ÇANKAYA ÜN襤VERS襤TES襤

Uluslararas覺 Ticaret Ve Lojistii Yüksek Lisans Program覺

Ders Kodu-Ders Ad覺: UTL 521-襤leri Mikro 襤ktisat

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek TEM襤Z D襤NÇ

Ofis: 襤ktisadi ve 襤dari Bilimler Fakültesi, K Blok-214, Merkez Kampüs

E-Mail: dilektemiz@cankaya.edu.tr   Tel: 233 12 15

 

Dersin amac覺:

Örenciye iktisadi analizin temel kavram ve analiz aletleri verilerek, örencinin gerçek dünya sorunlar覺 üzerine “iktisadi” bir biçimde düünebilmeleri hedeflenmektedir. Bu derste bireysel seçim problemlerini ele alan mikroekonomi incelenmektedir ve mikroekonominin temel prensiplerini kavratmak amaçlanm覺t覺r. Örencilere hane halklar覺 ve firmalar gibi ekonominin temel aktörlerinin sahip olduklar覺 kaynaklar覺 verimli bir biçimde nas覺l yönetecekleri hakk覺nda temel bir anlay覺 salamakt覺r. Piyasalarda firma davran覺lar覺n覺n ve karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, genel refah ekonomisi ve mikro ekonomik piyasa baar覺s覺zl覺klar覺n覺n tespit edilmesi dier amaçlar aras覺ndad覺r.

 

Dersin 襤çerii:

Tüketici davran覺lar覺 ve tüketim analizi, üretici davran覺lar覺, üretim-maliyet analizi, arz ve talep, arz-talep esneklikleri, fiyat analizi, fiyat oluumunun sonuçlar覺, tam ve eksik rekabet teorisi, oyun teorisi yakla覺m覺 ve faktör piyasalar覺 incelenmektedir.